HELENA FRANZÉN SVANBERG
Nytänkande och kundservice

– Efter studier och flera år av bred yrkeserfarenhet har jag tagit över familjeföretaget. Min främsta ambition är att utveckla företaget och hitta nya marknader.För att kunna erbjuda ett bredare sortiment och nå nya höjder samarbetar jag sedan en tid tillbaka med Nordiska Plast.
Har inte flygcertifikat men flyger gärna reguljärt.

Tel: 0708-43 38 30

helena@franzen-international.se