Människors köpvanor förändras ständigt och därmed också butikens förutsättningar. Det gäller oavsett bransch, butiksstorlek eller geografisk belägenhet. Och förändringarna sker snabbt!
Det är faktiskt inte så länge sen snabbköpsidén och självplocket revolutionerade handeln.
Valet av kundkorg kan synas vara en simpel detalj. Men i själva verket är det ett strategiskt val! Det avgör om kunden ska kunna handla enkelt och
  bekvämt. Alltså måste även kundkorgar anpassas till det nya sättet att handla.
Vårt program av kundkorgar är ett bra exempel på det kund- och butiksnära sätt att resonera som krävs för att utveckla ett effektivt säljhjälpmedel. Vi lägger stor vikt vid att finna den optimala kombinationen av form och funktion när vi utvecklar våra korgar.
Klicka på bilden så får du mera information.
     
Giant 30 liter
 
Super Big 28 liter
 
Big 22 liter
 
Mini 10 liter
 
Slim, SlimXL
 
Gulp